【BTS演唱會】韓國男團防彈少年團19年3月襲港

【BTS演唱會】韓國男團防彈少年團19年3月襲港

亞洲國際博覽館 Arena
2019年3月20日 - 24日
312
Updated on 2021-10-28 17:12
Share
Interest
Calendar
Organiser
About venue
AsiaWorld-Expo
AsiaWorld-Expo, Hong Kong International Airport, Lantau, Hong Kong
Post your events on
Event Detail
詳細日期及時間
2019年3月20-21日 20:00-22:00
2019年3月23-24日 18:00-20:00
票價
企位 – 港幣 2,488 (VIP) / 1,888 / 1,388 元
坐位 – 港幣1,788 / 1,388 / 1,288 / 888 / 588 元
開售/報名日期
2018年12月20日
經 快達票 開售
聯絡方法
(+852) 2989 9203
Oppa襲港,A.R.M.Y準備好未?韓國人氣男團組合防彈少年團已經開始咗巡迥'Love Yourself'演唱會啦!今次係佢哋第三次開巡迥演唱會,3月仲會開到嚟香港站!
而今次香港站有成4場,據知係場數最多嘅一站!Oppa咁錫香港人,我哋冇理由令佢哋失望架?記住火速撲飛啦!
No photo yet
No Q&A yet


No Review