【 HelloToby x TUNG BRUSH 】 有口氣點算 ? 口腔清潔 你要識!

點解早晚 刷牙 ,甚至用 漱口水 、 牙線 去維持口腔衛生,都仲係有 口氣 / 口臭 ?搞到同人講野Say Hi都要遮遮掩掩,費事嚇親人哋……要解決 口氣 問題,你要知道 口氣形成原因 以及 正確的 口腔清潔方法 ! HelloToby 邀請到在15年前研發了世界第一套舌頭刷和清潔凝膠嘅 TUNG ,同我哋分享 口腔衛生知識 、 牙線使用方法 、 漱口水使用方法 等,令你徹底認識 口腔清潔 。

Continue Reading