MIO

MIO

平面設計

NEW
 • 小瀝源
 • 2017年9月14日加入
 • 通過實名驗證
立即點評

專家介紹

.
 • Fashion Designer
 • Fashion
 • Graphic Designer
 • Graphic
 • 地址

  Hoi Wang House

照片和影片

服務領域

 • 名片設計
 • 展覽及攤位設計
 • Banner與易拉架設計
 • 海報與傳單設計
 • 封面設計
 • 3D打印
 • 3D繪圖設計
 • 平面設計
 • 招牌廣告製作
 • 戶外廣告製作
 • 字型設計
 • 廣告設計
 • 插畫設計
 • Logo與商標設計
 • 舞台及佈景設計
 • 廣告貼紙製作
 • 背景板設計
 • 車身廣告製作
 • 燈箱廣告製作
 • 小冊子與場刊設計