kaho

kaho

語言學習

NEW
  • 大嶼山
  • 2017年5月15日加入
立即點評

專家介紹

.
  • 成人日語
  • 兒童日語
  • 地址

    rm2607, chi yat hse, yat tung est, tung chung, hk

照片和影片

服務領域

  • 日文班