【 HelloToby 服務價格指南 】聘用 室內設計 師價錢視乎資歷與經驗

香港居住環境狹窄,「蝸居」經常用嚟形容港人嘅生活空間,而家仲出埋「納米單位」。既然我哋大部分時間已經喺室內環境度過,生活空間當然要令自己舒舒服服。無論新居入伙定家居大翻新, 室內設計 係提升生活質素嘅不二法門。想住得舒適,活得出色?不如聘請 室內設計師 幫你進行家居大改造。

Continue Reading