KINGS Beauty House (T.O.P 分店)

2.6
(5)
(5 Reviews)
Service2.6
Environment2.6
Price2.6
Facial Centre
Mong Kok

Introduction

$988髮際線 韓式半永久定妝術 檢驗美女的最好方法:就是把額頭露出來,敢於把光潔的額頭露出來依然漂亮的美女才是真正的美女。但是事實是殘酷的不是所有的髮際線都是完美的。...
肚燭


Review

Mandy Yiu
1.0
2023/8/12
黑店!我買左格仔plan 佢哋竟然冒簽我簽名仲唔認

Maggie Ng
1.0
2021/12/11
呢間舖一啲都唔專業, 打去make appointment聽電話的員工語氣非常差,其他員工又黑口黑面, 喺間房入面做facial,都聽到出面D員工,好似街市咁嘈喧巴閉bili bala, 傾閒偈就唔該傾細聲啲啦,啲客唔使休息㗎咩😡, 做完呢個療程之後,都決定唔再 join任何plan

Anonymous
1.0
2021/5/21
黑店! 售前售後兩個態度! 真係比錢買難受! 網上推銷療程同實際價錢有差異,付前說什麼都包什麼都做,付後說這個不包那個不包! 還說要加錢! 員工態度惡劣!


People also viewed

RC Beauty
5.0
(78 reviews)
Facial Centre
Room 901, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok
Age Lab
4.9
(38 reviews)
Facial Centre
Room 06, 17 / F, Hollywood Commercial Centre, Mong Kok (3 minutes straight from Exit E2 of Mong Kok Station)


Information
Address
Room 1909, 19th Floor, 700 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong
See in Map
Phone
25988088
Business Hour
Closed
More

Highlights

🏘
Chain Store