Rainbow Tattoo Beauty 彩虹紋繡美容

1.0
(3)
(3 Reviews)
Service1.0
Environment1.0
Price1.0
Facial Centre
Sham Shui Po

Introduction

脫癦/疣/斑
紋/繡/飄/霧眉
漂唇


tommy
1.0
2022/11/1
當時經過見到有警察在門口,見到有个呀姨坐係門口,左眼皮異常紅腫。我聽到既係店主未經客人同意做左某些手術,重要失敗了。正p k
當時經過見到有警察在門口,見到有个呀姨坐係門口,左眼皮異常紅腫。我聽到既係店主未經客人同意做左某些手術,重要失敗了。正p k
當時經過見到有警察在門口,見到有个呀姨坐係門口,左眼皮異常紅腫。我聽到既係店主未經客人同意做左某些手術,重要失敗了。正p k

Anonymous
1.0
2020/10/29
原本朋友想過去紋眉,本身打電話想約時間,當時五點個女人就話一陣會有客,未知做到幾時叫我地過多陣再打過去問。 為免麻煩我地已經即時係電話問埋佢收幾點,佢答應該7點。 但我哋從來冇同個女人約定時間要過去因為佢自己都未知佢口中個客做到幾時。又點約實呢。 然後我地6點到門口,因為佢間鋪好細,所以聽到鋪入面有聲,咁我哋覺得就應該係佢仲做緊個客拉。 咁我朋友因為趕時間等唔到佢所以決定唔做住,而我哋係冇同個女人約實過時間話要過去既做。所以我都覺得冇必要通知佢話唔過去拉。 點知佢8點開始用whatsapp

Anonymous
1.0
2020/10/29
原本朋友想過去紋眉,本身打電話想約時間,當時五點個女人就話一陣會有客,未知做到幾時叫我地過多陣再打過去問。 為免麻煩我地已經即時係電話問埋佢收幾點,佢答應該7點。 但我哋從來冇同個女人約定時間要過去因為佢自己都未知佢口中個客做到幾時。又點約實呢。 然後我地6點到門口,因為佢間鋪好細,所以聽到鋪入面有聲,咁我哋覺得就應該係佢仲做緊個客拉。 咁我朋友因為趕時間等唔到佢所以決定唔做住,而我哋係冇同個女人約實過時間話要過去既做。所以我都覺得冇必要通知佢話唔過去拉。 點知佢8點開始用whatsapp


No Q&A yet


People also viewed

Nachu Skincare and Beauty
Coupon
5.0
(38 reviews)
Manual Facials
B6, 9/F,Great Wall Factory Building, 11 Cheung Shun Street, Lai Chi Kok (Exit D1 Lai Chi Kok MTR station,next to D2 Two Place)
Age Lab
Coupon
5.0
(23 reviews)
Facial Centre
Room 06, 17 / F, Hollywood Commercial Centre, Mong Kok (3 minutes straight from Exit E2 of Mong Kok Station)


Information
Address
深水埗西九龍中心5樓蘋果商場5K79舖
See in Map
Phone
91892933