Winnie Dream House - Party Room的所有評價
5.0
(4評價)
服務5.0
消費5.0
環境5.0
Yufy Cheung
2019年2月21日
總分:
5.0
環境:
5.0
消費:
5.0
服務:
5.0
好多迪士尼公仔 花牆好 好啱女仔去玩
Christy C.
2019年2月19日
總分:
5.0
環境:
5.0
消費:
5.0
服務:
5.0
成個場好大好乾淨好靚,去咗2次都係一流水準,好抵玩
匿名用戶
2019年2月15日
總分:
5.0
環境:
5.0
消費:
5.0
服務:
5.0
尋日去完 幾好玩 有機會會再去😂
匿名用戶
2019年2月10日
總分:
5.0
環境:
5.0
消費:
5.0
服務:
5.0
環境好精緻,有兩個主題,仲有好多嘢玩,完全唔會覺得悶