JM Party的所有評價
3.4
(5評價)
服務3.4
環境3.4
消費3.4
匿名用戶
2020年3月31日
總分:
5.0
服務:
5.0
環境:
5.0
消費:
5.0
收工同同事去玩既放鬆首選好地方,店員都好有禮貌,一定會再去!
收工同同事去玩既放鬆首選好地方,店員都好有禮貌,一定會再去!
匿名用戶
2019年10月26日
總分:
5.0
服務:
5.0
環境:
5.0
消費:
5.0
靚過好多之前去既partyroom。
靚過好多之前去既partyroom。
張小姐
2019年10月22日
總分:
5.0
服務:
5.0
環境:
5.0
消費:
5.0
個場超靚囉,個星星波波池夠大夠深,睇得出係個有心思嘅場。部夾公仔勁易夾,真良心商戶。最鍾意佢部街機,勁正!ps4 game可以再入多啲就完美喇