Birthday Offer @ Lung Kwu Tan Seaside BBQ Site

Birthday Offer @ Lung Kwu Tan Seaside BBQ Site

Lot 136, Lung Kwu Tan Village, Tuen Mun
Valid until further announcement
2256
Updated on 2020-07-15 16:13
Share
Interest
Calendar
Organiser
Lung Kwu Tan Seaside BBQ
Lung Kwu Tan Seaside BBQ
Organiser1events
About venue
Lung Kwu Tan Seaside BBQ
Lot 136, Lung Kwu Tan Village, Tuen Mun
Post your events on
Event Detail
Valid Date
Valid until further announcement
Contact
(+852) 5601 1002
可以同三五知己喺海邊睇住日落燒嘢食,絕對係一個非常愜意同舒適嘅生日體驗……
嚟到龍鼓灘海邊BBQ場,除咗可以享受上述體驗之外,壽星仲可以有尊享生日優惠!
壽星仔女可以喺生日當日或前一星期入場免收人頭費!人數滿 8 人可獲贈拉炮一枝;滿12人獲贈拉炮 1 枝及果酒 1 枝;滿15人可獲贈送拉炮 2 枝及果酒 1 枝!
No photo yet
No Q&A yet


No Review