Birthday Offer @ Lung Kwu Tan Seaside BBQ Site

Birthday Offer @ Lung Kwu Tan Seaside BBQ Site

Lot 136, Lung Kwu Tan Village, Tuen Mun
Valid until further announcement
2772
Updated on 2022-08-18 09:13
Event Detail
Valid Date
Valid until further announcement
Contact
(+852) 5601 1002
可以同三五知己喺海邊睇住日落燒嘢食,絕對係一個非常愜意同舒適嘅生日體驗……
嚟到龍鼓灘海邊BBQ場,除咗可以享受上述體驗之外,壽星仲可以有尊享生日優惠!
壽星仔女可以喺生日當日或前一星期入場免收人頭費!人數滿 8 人可獲贈拉炮一枝;滿12人獲贈拉炮 1 枝及果酒 1 枝;滿15人可獲贈送拉炮 2 枝及果酒 1 枝!
No photo yet
No Q&A yet


No Review